Terms and Conditions

Α/ Ταυτότητα της επιχείρησης

Το www.amerikanos24.com είναι μία ηλεκτρονική σελίδα αθλητικής ενημέρωσης, ειδησεογραφίας και ανάλυσης στοιχηματικών προβλέψεων. Η ως άνω ηλεκτρονική σελίδα δραστηριοποιείται στο χώρο των σπορ και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του μπέιζμπολ, του αμερικανικού φούτμπολ και του χόκεϊ. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα www.amerikanos24.com υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.amerikanos24.com αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων & προϋποθέσεων χρήσης.

Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης/Συνδρομητής επιθυμεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα www.amerikanos24.com συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το portal www.amerikanos24.com με έδρα την Ελλάδα, παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες συνδρομητών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι συνδρομητές συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.amerikanos24.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι συνδρομητές ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το www.amerikanos24.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Το www.amerikanos24.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών και συνδρομών του. Αυτό θα συμβαίνει με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/συνδρομητές. H ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε χρήστη εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης του συνδρομητικού πακέτου διανέμει τον κωδικό του σε τρίτα άτομα.

Η ιστοσελίδα www.amerikanos24.com  έχει δημιουργήσει λογισμικό σε Νόμιμη χρήση για να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των Συνδρομητικών του Περιοχών ώστε να αποφεύγονται διπλοχρησιμοποίηση των κωδικών που έχουν διανεμηθεί. Ο χρήστης/συνδρομητής/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το  www.amerikanos24.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/συνδρομητές που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Β/ Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας www.amerikanos24.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού χώρου, είναι ιδιοκτησία της ανωτέρω ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της συνδρομής, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η επίδειξη, η αλλαγή, η μετάδοση, η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του www.amerikanos24.com. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού χώρου του www.amerikanos24.com ανήκει εξ ολοκλήρου στο διαχειριστή και διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας www.amerikanos24.com

Γ/ Τρόποι πληρωμής

Το www.amerikanos24.com συνεργάζεται με τον αξιόπιστο φορέα συναλλαγών PAYSAFE για την επεξεργασία των πληρωμών και έτσι δεν μπορεί να κρατήσει στοιχεία σας, μια και δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος μεταξύ της δικής σας συναλλαγής και της εταιρείας που επεξεργάζεται τις συναλλαγές.

Δ/ Αποκλεισμός Ευθύνης – Υποχρεώσεις

Το www.amerikanos24.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια από οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού χώρου και/ή υπηρεσιών και/ή στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν και συνηγορεί ότι εφόσον δεν υπάρχει Στρατιωτική απειλή –Τρομοκρατική επίθεση – Σεισμοί – και γενικά Καταστροφές όπου δεν ευθύνεται, θα παρέχει υπηρεσίες τουλάχιστον 20 ημέρες τον μήνα. Οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονται με τουλάχιστον 2 κάρτες προσέγγισης ανά μέρα κατά το διάστημα των 15 αυτών ημερών. Ο μήνας λογίζεται σε 30 ημέρες.

Οι Επισκέπτες – χρήστες – πελάτες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών. Οι διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δε θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους. Το www.amerikanos24.com δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφού αυτές είναι πέρα από τον δικό της έλεγχο. Είστε υπεύθυνοι για την μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων.

Ε/ Προστασία Ανηλίκων

Το www.amerikanos24.com απαγορεύει αυστηρά την χρήση των υπηρεσιών του σε άτομα που είναι κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) και υπογραμμίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών του προσφέρεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ενήλικες. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του www.amerikanos24.com από ανηλίκους την ευθύνη έχουν αποκλειστικά και μόνον οι κηδεμόνες αυτών των χρηστών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα παιδιά από τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου αλλά και από πολλών άλλων ιστοσελίδων του διαδικτύου.

ΣΤ/ Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP (π.χ. 194.219.219.7) καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.amerikanos24.com : Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του www.amerikanos24.com (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και μόνο.

Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.amerikanos24.com δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Ζ/ Απαγορεύεται: αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η διανομή, η προώθηση, η μεταβίβαση, η τροποποίηση, η αντιγραφή ολική ή μερική ή περιληπτική, η διασκευή, η εκμετάλλευση για οποιοδήποτε σκοπό, η μετάδοση, η πώληση και η απόδοση του περιεχομένου του ιστοτόπου του παρόντος Web site, με οποιοδήποτε τρόπο και χωρίς την έγγραφη προκείμενη άδεια του εκδότη ή των εκδοτών ή του συνεργάτη ή των συνεργατών, καθώς και η παράφραση και η αναδημιουργία παραγώγων έργων που βασίζονται στο παρόν περιεχόμενο του ιστοτόπου, καθώς και το υπάρχον φωτογραφικό ή διαφημιστικό υλικό του www.amerikanos24.com  (σύμφωνα με το νόμο 21/21/1993 και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Τα αναγραφόμενα στοιχεία, οι πληροφορίες και ότι υλικό υπάρχει μέσα στον ιστότοπο του www.amerikanos24.com, μπορούν να εκληφθούν ως αναξιόπιστα, ανακριβή, και μη αληθή, και διατίθενται αποκλειστικά και εξυπηρετώντας καθαρά την ενημέρωση του κάθε χρήστη.
Το έγγραφο, φωτογραφικό ή διαφημιστικό υλικό του www.amerikanos24.com έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, καθώς μπορεί να μεταβάλλεται και να τροποποιείται οποιαδήποτε ώρα και στιγμή.
Οι εκδότες, οι αρθρογράφοι, οι δημοσιογράφοι, και οι όποιοι συνεργάτες που μπορεί να συμμετέχουν στην δημιουργία έγγραφου υλικού για λογαριασμό του ιστοτόπου του www.amerikanos24.com, δε φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση έμμεσης ή άμεσης απώλειας ή και μελλοντικής ζημίας, απεναντίας, διατηρούν οι ίδιοι δικαίωμα αστικής αποζημίωσης ή ποινικής δίωξης (ανάλογα με το αδίκημα) σε βάρος  οποιουδήποτε τυχόν δυσφημήσει ή συκοφαντήσει ή παραπληροφορήσει ή θα παραποιήσει προφορικά το όποιας μορφής περιεχόμενο του www.amerikanos24.com
Η χρήση των στοιχείων είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διατίθεται για αυτόν το σκοπό και μόνον. Οι συνέπειες για όποιον ή όποιους, και με οποιαδήποτε μορφή παρουσίας (φυσικού προσώπου ή εταιρίας) παραπέσουν έναντι της υποχρεωτικής οροθέτησης του εν λόγω ιστοτόπου, διώκονται στα Ελληνικά ποινικά ή αστικά δικαστήρια και μόνον, ενώ η εκμετάλλευση χωρίς την άδεια του εκδότη ή των εκδοτών ή συνεργατών, επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις δυνάμενες να ασκηθούν και εις βάρος των υπαιτίων, χωρίς να αποκλείεται αποζημίωση για παραποίηση υλικού και διαφυγόντα κέρδη, και πάντοτε σύμφωνα με τα άρθρα και τους κώδικες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το www.amerikanos24.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσεις του παρόντος web site ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ενημερώνοντας απλώς την φόρμα με τις νομικές πληροφορίες.
Cookies: Η ιστοσελίδα www.amerikanos24.com δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσέλιδων του δικτυακού τόπου ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Η/ Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΠ και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει  ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ΔΠ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε. Website Operated by Γεώργιος Ευκαρπίδης. 99 Venizelou Eleftheriou Street, Skatzouraki Square, 171 23 Nea Smyrni Attica Greece,ΑΦΜ. 142926914, Σταθερό έδρας. 2109343403, mail. amerikanos24@gmail.com